Tag: định vị xe tải hợp chuẩn

Lắp thiết bị định vị xe tải tại Thanh Xuân, Hà Nội

Chính phủ đã có quy định rõ ràng đối với các cá nhân cũng như các doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực vận tải về việc lắp các thiết bị định vị xe tải hợp chuẩn. Hãy tham khảo nghị định 86/2014/NĐ-CP để nắm rõ nhưng quy định này nhé. Với các xe […]