Tag: định vị xe tải tại nam từ liêm

Lắp thiết bị định vị xe tải tại Nam Từ Liêm – Hà Nội

Do hệ quả của nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ mà nhu cầu lắp các thiết bị định vị xe tải tăng vọt trong một vài năm gần đây, đặc biệt là trên địa bàn các thành phố lớn. Nhu cầu lắp thiết bị định vị xe tải tại Nam Từ Liêm cũng đang tăng […]