MÀN HÌNH ANDROID OLED

Màn hình DVD Android Oled Pro A3 Ram 2G 8 Nhân( Platinum bản new)
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 2,990,000 ₫.
Màn hình DVD Android Oled Pro A5 Ram 2G 8 Nhân
Original price was: 5,900,000 ₫.Current price is: 3,990,000 ₫.
Màn hình DVD Android Oled Pro X4 Ram 3GB
Original price was: 7,800,000 ₫.Current price is: 5,500,000 ₫.
Màn hình Android Oled Pro X4S liền camera 360 Ram 3G
Original price was: 13,800,000 ₫.Current price is: 7,490,000 ₫.
Màn hình DVD Android OledPro X5 New Ram 4GB
Original price was: 11,000,000 ₫.Current price is: 9,900,000 ₫.
Màn hình DVD Android OledPro Premium X4,X5,X8 12.3 inch
Original price was: 18,790,000 ₫.Current price is: 15,790,000 ₫.
Màn hình Android Oled Pro X5S liền camera 360 RAM 4G
Original price was: 17,800,000 ₫.Current price is: 15,800,000 ₫.
Màn hình Android OledPro Premium X4S, X5S, X8S 12.3 inch liền cam 360
Original price was: 20,800,000 ₫.Current price is: 18,790,000 ₫.
Màn hình Android Oled Pro X8S liền camera 360 RAM 6GB
Original price was: 23,800,000 ₫.Current price is: 19,800,000 ₫.
phone Zalo Address