Tag: gắn định vị ô tô tại Quận 12

Lắp định vị ô tô tại Quận 12

Định vị ô tô là thiết bị bắt buộc phải lắp trên các xe ô tô hoạt động trong kinh doanh. Điều này đã được quy định trong nghị định số 86/2014/ NĐ-CP của thủ tướng chính phủ. Đó là giải pháp để cơ quan chức năng kiểm soát việc lái xe một cách chặt chẽ hơn. Đảm bảo tính a...