Tag: Lắp camera hành trình cho ô tô tại Phúc Thọ

Lắp định vị ô tô tại Phúc Thọ

Chưa bao giờ số lượng ô tô được mua tại Việt Nam lại tăng nhanh như trong vài năm gần đây. Đó là kết quả của sự đi lên của nền kinh tế nước ta. Và đối với người Việt Nam ô tô vẫn là thứ tài sản để thể hiện đẳng cấp của mình. Vì  vậy việc bảo vệ ô tô khỏi các hành vi xâm...