Tag: Lắp định vị ô tô tại Chương Mỹ.

Lắp định vị ô tô tại Chương Mỹ

Trong những năm gần đây Việt Nam là một thị trường ô tô có tốc độ tăng trưởng rất lớn. Tuy nhiên điều đó đè nặng lên những vấn đề liên quan đến giao thông đô thị. Để phần nào giải quyết thực trạng này chính phủ đã ban hành nghị định số 86/2014/NĐ-CP. Theo đó sự lưu thôn...